یکی از ترفندهای طراحان برای اضافه کردن شخصیت به یک آپارتمان بی روح را یاد بگیرید

ترفند طراحان برای اضافه کردن شخصیت به یک آپارتمان بی روح محل زندگی دنیل سینگاری (Daniel Cingari) به یک طراح برای دست به سر ورویش کشیدن نیاز داشت و برای همین رایان لاوسون (Ryan Lowson) به کمک او آمد. دنیل سینگاری یک مدیر تولید است و 15 سال اخیر را ادامه مطلب…