سطوح کابینت از جنس سنگ صابون کلید اساسی در نوسازی این آشپزخانه قدیمی مدل 1960

کابینت آشپزخانه از جنس سنگ صابون مدل 1960 یک پالت ساده قرار نیست خسته کننده باشد سقوف گنبدی شکل، فضاهای زندگی که از قبل دلباز بوده اند و یک حیاط خیلی بزرگ جزو تعدادی از جاذبه های مد نظر زوجی بودند که قرار بود از منطقه ای در استان البرز ادامه مطلب…